Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=5373

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI

2015.11.30 12:05

Mārcienas pagasta pārvalde rīko Madonas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Mārcienas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 70740040403, 70740040159 un 70740040180 zemes nomas tiesību izsoli Izsole notiks Mārcienas pagasta pārvaldes telpās Jaunā ielā 1, Mārcienā 2015.gada 8.decembrī plkst.11.00.

Izsoles dalībniekus reģistrē Mārcienas  pagasta pārvaldē, Jaunā  ielā 1, Mārcienā, Mārcienas  pag., Madonas novads, pie sekretāres līdz 2015.gada 8.decembra plkst.10.00.  Reģistrācijas laiks –  darbdienās  no plkst.9.30 līdz 17.00

Ar izsoles nolikumu var iepazīties www.madona.lv

NOTEIKUMI

Izsoles objekta apskates laiks iepriekš jāsaskaņo.

Kontaktpersona – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Mālniece, tel. 64860990; 29180856