Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/jauniesu-organizacijas?fu=read&id=5263

Biedrība „Kalsnavas jaunieši”

2015.10.14 11:22

Biedrība „Kalsnavas jaunieši” darbojas kopš 2007.gada ar mērķi veicināt radošu iniciatīvu, atbalstot pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos sporta, izglītības, sociālās un kultūras aktivitātēs un viņu vidū popularizējot sportisku un radoši aktīvu dzīvesveidu

Liels akcents tiek likts uz brīvā laika pavadīšanu, kā arī prieka un gandarījuma radīšanu sev un citiem sabiedrības locekļiem, veicinot iniciatīvas, kas uzlabo ģimeņu, bērnu un jauniešu dzīves apstākļus Kalsnavas pagastā.

Biedrība aktīvi realizē dažādus projektus. Neilgajā pastāvēšanas laikā izdevies sakārtot vairākas nesakārtotas jomas Kalsnavas pagastā. Radīt spēcīgu sporta bāzi, lai jaunieši savu brīvo laiku var pavadīt aktīvi, izveidot māmiņu istabu un spēļu laukumu. Īpaša vieta Kalsnavas jauniešiem ir biedrības izveidotais Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs „UP’s”.

Biedrības priekšsēdētājs - Agris Lungevičs

Adrese: Vesetas iela 4

e-pasts: kalsnjauniesi@inbox.lv

Biedrības aktivitātēm variet sekot līdz

http://www.draugiem.lv/kalsnavasjauniesi/

https://twitter.com/KJauniesi

Kalsnavas pagasta mājas lapā: http://kalsnava.lv/index.php?p=10591&lang=1688&pp=15625