Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/veseliba-akuali?fu=read&id=1589

Informācija par kompensējamajiem medikamentiem

2011.02.22 10:39

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma ietver pasākumu kopumu , kas pacientam nodrošina iespēju noteiktu slimību ārstēšanai iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru izmaksas pilnībā vai daļēji kompensē valsts.

Zāles valsts kompensē 100%, 75%, un 50% apmērā atkarībā no slimības (diagnozes) rakstura un smaguma pakāpes. Ministru kabinets apstiprina to slimību sarakstu, kurām zāles valsts kompensē.  .
 
2012.gada 1.janvārī tika ieviesta jauna kompensējamo zāļu (arī medicīnisko ierīču) izrakstīšanas kārtība, kas veidota ar mērķi veicināt lētāku līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamo zāļu izrakstīšanu.
 
Tā paredz, ka ārsts uz receptes izrakstīs attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja pacients pirmo reizi saņems konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles. Savukārt aptiekā farmaceits izsniegs lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles. Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniegs vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts varēs izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm.
 
Pacientiem, kas līdz šim jau saņēmuši kompensējamās zāles kādai konkrētai diagnozei – attiecīgajai diagnozei zāļu izrakstīšanas kārtība paliks tāda pati kā iepriekš. Ārsts varēs izrakstīt konkrētu zāļu nosaukumu.
 
Valsts  50, 75, 100 % kompensācijas gadījumā kompensē lētākās no zālēm ar līdzvērtīgu efektivitāti, tas attiecināms arī uz trūcīgiem pacientiem.
 
Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākām un dārgākām jāsedz pašam pacientam. Tāpēc aicinām pacientus apspriest ar ārstu lētāko līdzvērtīgas efektivitātes zāļu lietošanas iespēju.
 
Sīkāku informācija par kompensējamo zāļu sarakstu veidošanu, konkrētas diagnozes ārstēšanai pieejamās zāles kompensācijas sistēmā un citiem ar zāļu kompensāciju saistītajiem jautājumiem var iegūt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Skatīt šeit.
 
Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina iespējas pacientiem saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamās zāles, kuras pilnībā vai daļēji apmaksā valsts.
 
Gadījumā, ja ir sūdzības par valsts kompensējamo medikamentu izrakstīšanu, iedzīvotāji pa tālruni 67081611 vai klātienē var saņemt arī Veselības inspekcijas speciālistu konsultācijas.  Iedzīvotājiem ir tiesības Veselības inspekcijā iesniegt rakstveida iesniegumu. Sīkāku informāciju par iesnieguma izskatīšanu skatīt šeit.