Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=13801

Vasaras Saulgriežu pasākumi Madonas novadā

2024.05.30 08:54

Ieskaties - kā svinēt un godināt Saulgriežu tradīciju Madonas novadā no 20. līdz 23. jūnijam!

20. JŪNIJĀ

19.00 Ielīgojam Saulgriežus! / Sidrabiņi, Sausnējas pag.

21. JŪNIJĀ

18.00 Jāņu ielīgošana. Folkloras kopa “Vērtumnieki” / Haralda Medņa Dziesmusvētku skola

19.00 Līgo koncerts "Dzīve līgojas" / Zalgauskas muiža, Aronas pag.

20.00 "Ielīgošana Gaiziņkalnā". Senioru koru sadziedāšanās, Zita Gailīte un kokļu grupa / Gaiziņkalns

20.00 Koncerts "Nāc, nākdama, Jāņu diena". Svētkus ieskandina Sarkaņu pagasta amatiermākslas kolektīvi / Biksēres estrāde

22. JŪNIJĀ

‌04.00 Labrīt saule / Odzienas ezers

‌18.00 Amatiermākslas kolektīvu koncerts / Barkavas estrāde

‌19.00 Koncertuzvedums "Jestrā ielīgošana Kalsnavā" / J.Alunāna parks, Jaunkalsnava
‌22.00 Ielīgošanas balle ar Aldi Grandānu / J.Alunāna parks, Jaunkalsnava

‌19.00 Brīvdabas izrāde "Jāju dienu, jāju nakti". Spēlē Cesvaines teātris, rež. Ilze Kraukle. Pēc izrādes zaļumballe kopā ar Cesvaines pūtējiem / Cesvaines kultūras nama skvērs 

19.00 Koncerts "Saulgrieži un saules jostas" – Laila Ilze Purmaliete un Lorija Vuda / Kusas estrāde / EUR 7,00 – 10,00

‌20.00 Ielīgošanas svētku uzvedums Brakos "No Blaumaņa pūra lādes" / R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"

‌21.00 Līgo svētku ieskandināšanas koncerts un ugunskura iedegšana kopā ar amatiermākslas kolektīviem / Dzelzavas estrāde
‌23.00 Jāņu nakts zaļumballe kopā ar grupu “Kompromiss” / Dzelzavas estrāde


‌23. JŪNIJĀ

‌No 11.00 Līgo skrējiens / Jaunatnes iela, Ozoli, Liezēres pag. / Dalības maksa EUR 5,- 

‌Līgo diena Mētrienā. 14.00 Koncerts. 23.00 Balle / Mētrienas pagasts

‌16.00 Līgo pasākums ar Mārcienas amatierteātra izrādi “Mūzas lidojums” un Vestienas vokālo ansambli ”Liepa” / Vestienas estrāde

‌18.30 Līgo pasākums "Salīgosim lieli, mazi" / "Miglas", Ošupes pag. 

‌19.00 Lubānas kultūras nama amatierteātra "Priekšspēle" pirmizrāde "Skroderdienas Silmačos" / Lubānas pilsētas estrāde 
‌22.00 Līgo nakts Zaļumballe / Lubānas pilsētas estrādē

‌20.00 Mārcienas amatierteātra izrāde “Mūzas lidojums”. Piedalās ziņģu ansamblis “Trizulis” / Mārcienas pagasta pārvaldes pagalms
‌22.00 Balle kopā ar grupu “Atomiņš” / Mārcienas pagasta pārvaldes pagalms

‌20.30 Brīvdabas kino "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" / Pie Madonas novada kultūras centra
‌22.00 - 03.00 Līgo balle ar grupu "Bruģis" / Pie Madonas novada kultūras centra

‌22.00 Zaļumballe ar grupu "Ķirmji" / Biksēres estrāde


‌Ieeja visos pasākumos bez maksas, ja nav norādīts citādi

*Pasākuma plānā iespējams izmaiņas

*Pasākumu laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana. Ieraksti var tikt publiskoti ar mērķi sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu un Madonas novada atpazīstamību.


‌Informācija apkopota 30.05.2024.