Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/iedzivotaju-aptaujas-konkursi-pasakumi?fu=read&id=13572

Noslēdzies sociālās jomas projektu konkurss 2024

2024.04.02 14:35

Lai iesaistītu nevalstisko sektoru sabiedriski nozīmīgu sociālo programmu, aktivitāšu un pasākumu īstenošanā dažādām mērķauditorijām, palielinātu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot viņu sociālo atstumtību, Madonas novada pašvaldība līdz 2024.gada 8.martam pieņēma nevalstisko organizāciju pieteikumus izsludinātajam 2024.gada sociālās jomas projektu konkursam.

2024. gada sociālās jomas projektu konkursa prioritāte ir projekti, kuros projekta pieteicējs paredz izglītojošu un informatīvu aktivitāšu un pasākumu kopumu īstenošanu senioru mērķauditorijai, bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos caur dažādu sabiedrības grupu (ģimenes, personas ar invaliditāti, ielu bērni, politiski represētas personas u.c.) integrāciju. Kopējais pieejamais finansējums 2024. gadā - EUR 10 000.

Konkursam tika iesniegti 16 nevalstisko organizāciju projektu pieteikumi, kurus izvērtējot, komisija lēma atbalstīt 11 iesniegtos projektu pieteikumus par kopējo summu 9997,38 eiro:

 

Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta  nosaukums

Piešķirtais finansējums EUR

1.

Biedrība "Pauze AD"

“Zupas vārīšanas čempionāts senioriem”

1000

2.

Madonas pilsētas pensionāru biedrība

“Madonas novada senioru iesaistīšana sociālajās aktivitātēs, mazinot viņu sociālo atstumtību.”

1000

3.

Biedrība "Miglāja darbi"

“Kopienā balstītas teātra izrādes “Lubāna ezera konference” sagatavošanas pirmais posms – senioru intervēšana.”

1000

4.

Biedrība “Senioru klubiņš "Pie kamīna"”

“Starptautiskā senioru diena Madonā”

1000

5.

Madonas grāmatu draugu biedrība

“Topi stipra, sirds!”

999

6.

Biedrība "Izglītībai un kultūrai Cesvainē"

“Prieks ir ziedos!”

903,38

7.

Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” Latgales komitejas Madonas nodaļa

“Senioru mentālā un psihosociālā veselība”

900

8.

Madonas politiski represēto biedrība

“Transporta izmaksu segšana Madonas politiski represēto biedrības izbraucieniem”

950

9.

Biedrība "Kāla ezera padome"

“Kāla enterprīze 24”

855

10.

Biedrība "Mēs - Barkavas pagastam"

“Iemācies. Izdari. Izzini”

710

11.

Biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība "Rīts"”

“Senioru diena Vestienā. Prieks kopā būt!”

680

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aigars Noviks

Madonas novada  Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākais speciālists sabiedrības integrācijas un līdzdalības jomā

E: aigars.noviks@madona.lv

T; +371 28378298