Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=13566

Madonas pūtēju orķestris atzīmējis 65 gadu jubileju

2024.03.28 13:13

Ar krāšņu koncertu 23.martā izskanēja Madonas pūtēju orķestra 65 gadu jubileja, kurā bija sagādāta daudzveidīga un krāsaina programma. Koncertā piedalījās arī orķestra bijušie dalībnieki – laikmetīgā džeza saksofonists Kārlis Auziņš, Rīgas saksofona kvarteta baritona saksofoniste Baiba Tilhena, viena no vadošajām vijolniecēm Latvijā, madoniete Marta Spārniņa kā arī trompetiste ar brīnišķīgo balsi Jete Rebeka Strazdiņa. Koncerta viesis – džeza, populārās un akadēmiskās mūzikas dziedātājs Daumants Kalniņš. Koncerta vadības groži mākslinieciskā orķestra diriģenta Andreja Cepīša un koncerta vadītāja Māra Grigaļa rokās.

Madonas pūtēju orķestra CV

1959. gadā Madonas pūtēju orķestri sāka organizēt un vadīt diriģents Alberts Mucenieks. No šī laika orķestris turpina darboties nepārtraukti. Jau 1960.gadā orķestris atzīstami piedalījās I republikas pūtēju orķestra salidojumā Alūksnē. Gadu gaitā mainījušies gan orķestra dalībnieki, gan diriģenti. To vadījuši Mārcis Kalniņš, Armands Laumanis, Jānis Znots, Pēteris Rudzītis.

No 1977. gada orķestra vadību pārņēma Viktors Trops. Pūtēju orķestris izveidojās par neatņemamu kultūras dzīves sastāvdaļu un tika  tarificēts kā 1.kategorijas orķestris. Piedalījies visās skatēs, Dziesmu svētkos, pūtēju orķestru salidojumos. 1982.gadā pūtēju orķestru salidojumā Ogrē ieņemot 3. vietu. 1985.gadā Dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru konkursā orķestris ierindojās 2.vietā republikā.

No 1992.gada Madonas pūtēju orķestri vada diriģents Andrejs Cepītis. Viņa vadībā Madonas pūtēju orķestris ir ieguvis redzamu vietu ne tikai Latvijas orķestru saimē,  bet arī starptautiskā mērogā, liekot uzsvaru uz augstu motivāciju, individuālu varēšanu un disciplīnu, stāju un attieksmi, ko apliecina iegūtais rezultāts. Pūtēju orķestrī galvenokārt muzicē jaunieši, kuri pateicoties diriģenta prasmei atrast pieeju katram orķestra dalībniekam ir izveidojies par augstas pakāpes amatieru kolektīvu, kas ir viens no labākajiem Latvijas orķestriem. Orķestra repertuārā ir klasiskās mūzikas skaņdarbi, džeza kompozīcijas un mūsdienu sacerējumi. Orķestra  repertuārā ir Andreja Cepīša veidotās instrumentācijas  skaņdarbiem.

Orķestra lielākie sasniegumi:

 Sveicam, lepojamies un novēlam arvien jaunu piepildījumu radošajā darbībā!

GALERIJA

‌Informāciju sagatavoja: Ilze Šulce, Madonas novada kultūras centra vadītāja