Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=13476

SIA “Madonas ūdens” rīko mutisku apbūves tiesību izsoli ar augšupejošu soli uzņēmumam piederošai zemes vienībai

2024.03.06 15:38

SIA “Madonas ūdens” atkārtoti rīko mutisku apbūves tiesību izsoli ar augšupejošu soli uzņēmumam piederošai zemes vienībai.

Nosaukums, adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas nov., LV-4801

Kadastra numurs: 7001 001 1233

Kadastra apzīmējums: 7001 001 1233 8001

Zemesgabala daļas iznomājamā platība: 36 kv.m. platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - inženierbūves – elektroauto uzlādes stacijas būvniecība un ekspluatācija.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti. Atrodas Madonas pilsētas nomalē, apvedceļa P30 Cēsis- Madona un P62 Krāslava- Preiļi- Madona krustojumā, uzņēmuma teritorijā. Zemesgabals ir daļa no satiksmes infrastruktūras objekta- stāvlaukums autotransporta novietošanai. Apkārtni veido komercobjekti. Novietojums un piekļūšana ir laba. Piebraukšana no Raiņa ielas.

Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 10 (desmit) gadiem.

Izsoles nosacītā cena jeb sākumcena 86.00 EUR (astoņdesmit seši euro, 00 centi) gadā bez PVN un NĪN.

Izsoles solis 8,60 EUR (astoņit euro, 60 centi).

Izsole notiks 2024. gada 27. martā plkst. 13:00 Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novadā.

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit>> vai arī klātienē Raiņa ielā 54, Madona, Madonas nov., SIA “Madonas ūdens” biroja telpās.

Pieteikumus zemesgabala apbūves tiesības izsolei var iesniegt klātienē Raiņa ielā 54, Madona, Madonas nov., SIA “Madonas ūdens” biroja telpās  vai elektroniski uz signe.gailuma@madonasudens.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madonasudens.lv līdz 2024. gada 26. marta plkst.16:30.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar SIA “Madonas ūdens” tehniskās daļas vadītāju Jāni Bergmani 26334941.