Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=13196

"Madonas ūdens" paziņojums par tarifu projektu

2023.11.16 09:44

SIA “Madonas ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 47103001173, juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads, LV-4801, 2023.gada 10.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.02.2024 (bez PVN)

Tarifa palielinājums (%).

Ūdensapgādes pakalpojums

1,27

1,68

+ 32,28%

Kanalizācijas pakalpojums

1,67

2,65

+ 58,68%


Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1. februāri.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar darbības zonas paplašināšanos un ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, SIA “Madonas ūdens” darba laikā, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdētāju, tālr.29455256, e-pasts: guntars.dambenieks@madonasudens.lv.  

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Madonas ūdens”, Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, LV-4801, elektroniskā pasta adrese: info@madonasudens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Iesūtīja: SIA "Madonas ūdens"