Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=13148

NOVEMBRĪ iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem notiks LAZDONĀ un ĒRGĻOS (PRECIZĒTS 17. novembrĪ)

2023.11.06 14:11

Madonas novada pašvaldība 2023. gadā organizē tikšanos ar katra Madonas novada pagasta, apvienības kā arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem. Gada pirmajā pusē tikšanās ar iedzīvotājiem tika aizvadītas lielākajā daļā no Madonas novada administratīvajām teritorijām. Iestājoties rudenim, pašvaldības pārstāvji atsāka izbraukumus uz pagastiem, lai klātienē tiktos ar vietējiem iedzīvotājiem. Novembrī tikšanās turpinām organizēt Lazdonas pagastā un Ērgļu apvienībā.

Tikšanās mērķis – informēt pašvaldības iedzīvotājus par šī brīža aktuālajiem un plānotajiem darbiem (administratīvi teritoriālās reformas rezultāti, atbalsta pasākumi, pakalpojumu pieejamība, teritorijas attīstība un teritorijas plānojumu u.c.), kā arī uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumus par pašvaldības darbu un iespējām to uzlabot.

Ar iedzīvotājiem tiksies Madonas novada pašvaldības vadība, vietējās pārvaldes vadība, kā arī jomu speciālisti, kas iedzīvotājus informēs par situāciju novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas, sociālo pakalpojumu grozu novada iedzīvotājiem, plānotajām un realizētajām investīcijām novadā un katrā no pagastiem pieejamo atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu, bērnu un jauniešu, kā arī multifunkcionālo centru darbību un atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbībai Madonas novadā, iedzīvotāju iespējām līdzdarboties pašvaldības darbā, gan ziņojot par problēmām, gan piedaloties aptaujās, kā arī iesaistoties Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādē.

Savukārt, pagastu un apvienību pārvalžu vadītāji tikšanās gaitā sniegs plašāku informāciju par plānotajiem darbiem un aktivitātēm to atbildības teritorijās.

Tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem NOVEMBRĪ tiks rīkotas:

21.11.2023 plkst.18:00 – LAZDONAS PAGASTĀ, Lazdonas pagasta pārvaldes ēkas zālē, Meža iela 2, Lazdona;

27.11.2023 plkst. 18:00 – ĒRGĻU APVIENĪBĀ, Ērgļu saieta namā, Rīgas iela 5, Ērgļi. Vēršam uzmanību, ka ir mainījies tikšanās norises datums.

Aicinām iedzīvotājus šo iespēju izmantot un apmeklēt tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem, būt aktīviem gan piedaloties pasākumā, gan uzdodot sev interesējošos jautājumus klātienē.

Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists