Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=13062

Te ir darbs! Aicina darbā sociālo pedagogu!

2023.10.12 15:23

Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola uz nenoteiktu laiku aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU.

Slodze: 0,6

Amata alga bruto: 612,00 €

Darba vieta: Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola

Amata vienību skaits: 1

Galvenie amata pienākumi:

- Identificēt sociālajam riskam pakļautos bērnus un jauniešus

- Diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības

- Veikt individuālas un grupu pārrunas un sniegt konsultācijas skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenes locekļiem sociālpedagoģijas un sociālajos jautājumos

- Sadarboties ar vecākiem, informēt viņus par bērnu panākumiem un problēmām skolā

- Sadarbojoties ar klašu audzinātājiem

Prasības pretendentam:

- Izglītības atbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

- Valsts sociālās un izglītības likumdošanas pārzināšana

- Spēja analizēt un vispārināt problēmas, kā arī plānot un noteikt darbības virziena prioritātes

- Labas saskarsmes, komunikatīvās un organizatoriskās spējas

- Sociālajam pedagogam pastāvīgi jāpapildina zināšanas un informācija, jāorientējas sociālā un psiholoģiskā atbalsta procesos un sistēmā. Darba jautājumu risināšanā nepieciešama iniciatīva, aktivitāte, loģika un atbildīga attieksme.

Informācija pa tālr.: 26532395

Pieteikties: 

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: laudonasskola@madona.edu.lv ar norādi “Sociālā pedagoga vakance” līdz 27.10.2023.

Pieteikums sastāv no:

- profesionālās dzīves apraksta (CV);

- motivācijas vēstules;