Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=12928

DIENAS CENTRA PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM

2023.09.01 14:02

Centrs nodrošina:  

1.    Dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām – tiek sniegts dienas laikā, lai nodrošinātu izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2.    Higiēnas pakalpojums – ietver pirti, mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu ar mērķi nodrošināt pakalpojumu personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu.

3.    Zupas virtuves pakalpojums – bezmaksas siltā ēdiena izsniegšana un ēdiena nodrošināšana trūcīgām, maznodrošinātām vai krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām

4.    Atbalsta centra pakalpojums – nodrošina sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu ar izmitināšanu grūtniecēm, sievietēm ar bērniem krīzes situācijā


 
Parka iela 6, Madona, Madonas novads, LV 4801

Pakalpojumi deleģēti nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”

Valdes priekšsēdētāja Sigita Dišlere

Nodibinājuma Kopienas centra vadītāja; Kristīna Gribonika

tālr.: 25711641

e-pasts: kristina.gribonika@madona.lv