Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/jaunumi?fu=read&id=12718

Jauniešiem iespēja pieteikties jaunatnes pasākumam un konferencei Polijā

2023.06.21 15:17

Vidzemes plānošanas reģions jau vairākus gadus pārstāv Vidzemi Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijā (BSSSC), kur tas ne tikai vada Inovāciju pārneses darba grupu, bet arī aktīvi līdzdarbojas jauniešu iesaistes jautājumos. Tādēļ aicinām reģiona jauniešus, vecumā no 18 līdz 25 gadiem, piedalīties BSSSC jauniešu pasākumā, kas notiks no 9. līdz 13. septembrim Polijā, Ščečinā. Piedaloties pasākumā, tiek nodrošināta dalība arī BSSSC ikgadējā konferencē (https://www.bsssc.com/). Dalībnieki tiks atlasīti konkursa kārtībā, balstoties motivētos pieteikumos dalībai pasākumā. Jauniešiem tiks segtas ceļošanas un uzturēšanās izmaksas.

Līdz 1. augustam aicinām sūtīt motivētu pieteikumu uz eiropassavieniba@vidzeme.lv, norādot, kāpēc jaunietis būtu pelnījis/-usi dalību pasākumā, kā arī sniedzot argumentētu skatījumu angļu valodā par vienu vai vairākām tēmām, kas šogad tiks pārrunātas konferencē. Tās ir:

Pieteikuma apjomam jābūt ne mazākam par 1800 rakstu zīmēm bez atstarpēm.

Pasākums ir lieliska iespēja ne tikai gūt jaunas zināšanas par ES politiku, bet arī prezentēt savu viedokli un skatījumu par reģionālajām tendencēm, trenēt publiskās runas prasmes un iegūto pieredzi vēlāk pielietot arī lokālajā līmenī.

Konkursu organizē EUROPE DIRECT Vidzeme, Eiropas Prasmju gada ietvaros. EUROPE DIRECT Vidzeme, ar filiālēm Cēsīs un Valmierā, galvenais uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem Vidzemē savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosināt iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. EUROPE DIRECT Vidzeme darbību finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.

 

Kontaktinformācija saziņai: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: marta.riekstina@vidzeme.lv

EUROPE DIRECT Vidzeme mājas lapa >>

Facebook konts >>

Bezmaksas tālrunis saziņai ar EUROPE DIRECT centru (Briselē): 00800 67891011 (tikai no fiksētās tālruņa līnijas).

EUROPE DIRECT Vidzeme darbību finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.