Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=12488

APRĪLĪ iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem notiks MĀRCIENĀ, ĻAUDONĀ un KALSNAVĀ

2023.03.30 15:44

Madonas novada pašvaldība 2023. gadā organizē tikšanos ar katra Madonas novada pagasta, apvienības kā arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem. Pirmās tikšanās jau aizvadītas Barkavas, Ošupes, Dzelzavas, Sarkaņu pagastos, kā arī Cesvaines apvienībā. Aprīlī tās turpināsies Mārcienas, Ļaudonas un Kalsnavas pagastos.

Tikšanās mērķis – informēt pašvaldības iedzīvotājus par šī brīža aktuālajiem un plānotajiem darbiem (administratīvi teritoriālās reformas rezultāti, atbalsta pasākumi, pakalpojumu pieejamība, teritorijas attīstība un teritorijas plānojumu u.c.), kā arī uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumus par pašvaldības darbu un iespējām to uzlabot. 

Ar iedzīvotājiem tiksies Madonas novada pašvaldības vadība, vietējās pārvaldes vadība, kā arī jomu speciālisti, kas iedzīvotājus informēs par situāciju novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas, sociālo pakalpojumu grozu novada iedzīvotājiem, plānotajām un realizētajām investīcijām novadā un katrā no pagastiem pieejamo atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu, bērnu un jauniešu, kā arī multifunkcionālo centru darbību un atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbībai Madonas novadā, iedzīvotāju iespējām līdzdarboties pašvaldības darbā, gan ziņojot par problēmām, gan piedaloties aptaujās, kā arī iesaistoties Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādē. 

Savukārt, pagastu un apvienību pārvalžu vadītāji tikšanās gaitā sniegs plašāku informāciju par plānotajiem darbiem un aktivitātēm to atbildības teritorijās.
 

Tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem APRĪLĪ tiks rīkotas:

11.04.2023. plkst.18:00 – Mārcienas kultūras namā, Meža iela 20, Mārciena, Mārcienas pagasts;

18.04.2023. plkst. 18:00 - Ļaudonas kultūras nams, Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pagasts;

25.04.2023. plkst.18:00 – Kalsnavas kultūras nams, Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas novads.

Aicinām iedzīvotājus šo iespēju izmantot un apmeklēt tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem, būt aktīviem gan piedaloties pasākumā, gan uzdodot sev interesējošos jautājumus klātienē. Vienlaikus aicinām jautājumus iesūtīt jau iepriekš uz e-pastu egils.kazakevics@madona.lv.

Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists