Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=12186

SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

2022.07.27 09:15

Centrs nodrošina:

Dienas aprūpes centru.

Vieta, kur bērniem, jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 13 vietas,  ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem tiek nodrošināta aprūpe, iespējas attīstīt vai saglabāt kognitīvās (uztveres, domāšanas, kustības, runas) spējas. Interesanti pavadīt brīvo laiku. Dienas aprūpes centrā bērns būs pieskatīts un nodarbināts tajos brīžos, kad neatrodas mācību iestādē, bet vecāki strādā, vai, piemēram, dodas vizītē pie ārsta.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs.

Centrā tiks nodrošināti dažādi rehabilitācijas pakalpojumi, kuri nepieciešami bērna veselības uzlabošanai vai spēju saglabāšanai. Katrā pašvaldībā pieejamo speciālistu klāsts būs atšķirīgs, tomēr tās centīsies nodrošināt primāri nepieciešamos pakalpojumus – psihologu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu u.c. ar iznākuma rādītāju, kur eociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņems 38 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskiem pārstāvjiem.

"Atelpas  brīdis"

Vieta pieciem bērniem, kas nodrošina vecākiem, kuriem ir īpaši kopjams bērniņš, iespēju ‘’ievilkt elpu’’ un atpūsties no ikdienas rūpēm par bērnu. ‘’Atelpas brīdis’’ ir diennakts pakalpojums, kurā tiek nodrošināta bērna pieskatīšana, aprūpe, pašaprūpes spēju attīstība un saturīga brīvā laika pavadīšana.


Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV 4801

Pakalpojumi deleģēti biedrībai “Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem””

Vadītāja: Ina Čevere

Tālrunis: Kristīne Badūne – Cižauska, 20571422

E- pasts: saviemberniem@inbox.lv