Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=12169

Iespēja noskatīties Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja organizētos zinātniskos lasījumus.

2022.12.07 09:33

2022. gada 29. novembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs tiešsaistē organizēja zinātniskos lasījumus “Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problēmas”. Šajos lasījumos piedalījās atmiņu institūciju – muzeja, bibliotēkas, arhīva speciālisti, Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieki.

Piedāvājam zinātnisko lasījumu video ierakstu.

Pirmā daļa: https://youtu.be/hRW47dZ0BJw

Otrā daļa: https://youtu.be/4nDTqwYueDI

Pirmajā daļā - https://youtu.be/hRW47dZ0BJw piedalās:

"Pilskalns ainavā. Dažādas pieredzes un prakses pilskalnu pieejamības, saglabāšanas un popularizēšanas jautājumos (ar dažiem Madonas apkārtnes piemēriem)"

"Pilsētas naratīvi: par ko tie vēsta?"

"Nacionālais dokumentārais mantojums - nesenās vēstures pētniecības avots"

"Dziesmu un deju svētku tradīciju pētniecības problēmas. Lokālais piemērs".

Otrajā daļā - https://youtu.be/4nDTqwYueDI piedalās:

"Muzeju apmeklētājs: vai mainījies pēdējā desmitgadē?"

"Nesenās vēstures pētniecības pieredze un secinājumi."


Zane Grīnvalde

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja

Tālr. 64823844, 29418187

E-pasts: zane.grinvalde@madona.lv

www.madonasmuzejs.lv

www.facebook.com/muzejsmadona

www.instagram.com/muzejsmadona