Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=12111

Arvīds Greidiņš ievēlēts Madonas novada pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās

2022.11.10 17:28

10. novembra Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē domes deputāti vienbalsīgi ievēlēja Arvīdu Greidiņu par komitejas locekli Finanšu un attīstības komitejā; Izglītības un jaunatnes lietu komitejā un Kultūras un sporta jautājumu komitejā. Šajās komitejās līdz šim bija darbojies Andrejs Ceļapīters.

Ņemot vērā to, ka Madonas novada pašvaldības domes deputātam Andrejam Ceļapīteram ir izbeigušās pašvaldības domes deputāta pilnvaras 2022.gada 1.novembrī, iegūstot Saeimas deputāta mandātu, Madonas novada vēlēšanu komisija 2022.gada 3.novembrī pieņēma lēmumu “Par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā domes deputāta Andreja Ceļapītera vietā”, ar kuru noteica, ka bijušā Madonas novada pašvaldības domes deputāta Andreja Ceļapītera vietā par deputātu ir uzaicināms deputāta kandidāts Arvīds Greidiņš no deputātu kandidātu saraksta “Jaunā Vienotība”.

Arvīds Greidiņš, vēršoties pie domes deputātiem, norādīja, ka visu aktīvo darba mūžu bijis saistīts ar mežsaimniecības jomu.

“Esmu mežsaimnieks, un savu dzīvi esmu veltījis mežsaimniecībai. Kopējais darba stāžs tajā mērāms 46 gados, no tiem 32 aizvadīti virsmežziņa amatā. Arī deputāta darbs man nav svešs. Esmu bijis deputāts Cesvaines novada domē, kā arī no 2005. līdz 2009. gadam biju domes priekšsēdētāja vietnieks. Paldies par sniegto mandātu. Apņemos godprātīgi pildīt sev uzliktos pienākumus”, iepazīstinot ar sevi deputātus uzrunāja Arvīds Greidiņš

Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists