Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11983

eTwinning izglītības forums Madonā 2022.gada 30.septembrī Madonas Valsts ģimnāzijā

2022.09.20 16:05

eTwinning nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem. Darbojoties eTwinning – tas ļauj ar katru reizi apgūt jaunas mācību metodes un papildināt savu profesionālo pieredzi, parādīt veidus, kā mācību procesā jēgpilni izmantot IKT rīkus, kā praktiski pielietot projekta metodi pēc tam ikdienas mācību procesā.

Skolotājam šodien ļoti svarīgi ir mainīties, pilnveidoties, būt elastīgam, mācīties un praktizēt jaunas lietas, būt atvērtam visiem skolēniem klasē. (Dace Namsone)

Skolotājs, kurš vada mācīšanos, iedvesmo, virza un atbalsta skolēnus izaugsmē un rosina katru darīt labāko. Skolotājam mūsdienu pasaulē ir jābūt arī mācību piedzīvojuma režisoram un skolēnu pozitīvo emociju dizaineram. Vienlaikus skolotājam ir jābūt profesionālim savā jomā, kurš pārzina savu mācību priekšmetu un to prasmīgi māca, stratēģiski plāno mācības un efektīvi īsteno šo plānu; viņš patstāvīgi pilnveido savu profesionālo praksi un sadarbojas ar skolēniem un kolēģiem, lai atbalstītu skolēnus mācīšanās procesā. Tāpēc arvien lielāka nozīme šodien ir skolotāju pieredzes stāstiem un tīklošanās pasākumiem. Tas ļauj precīzāk ieraudzīt, kā praksē īstenot pilnveidoto mācību saturu. Vienmēr jau ir iespēja uzdot jautājumu: Vai tas, ko es daru, ir tas, ko es domāju, ka daru?

Forumā tika aicināti piedalīties Madonas novada izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi, metodiķi. Forumā bija dzirdami aizraujoši un dažādi Latvijas eTwinning vēstnieku, skolotāju pieredzes stāsti, interesanti labās prakses piemēri, inovatīvas metodes, starppriekšmetu saiknes īstenošana, projekta metodes iespējas, strādājot ikdienā ar dažāda vecuma skolēniem nacionālā un starptautiskā līmenī. Digitālās pratības iespējas, īstenojot jauna mācību satura pieeju eTwinning projektos. Galvenās tēmas forumā:

Liene Millere (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore)  stāstīs par eTwinning kopienu Latvijā un ES valstīs, projektu veiksmīga īstenošana, profesionalitāte un izaugsme skolotājiem, skolēniem, statistika par projektu īstenošanu Madonas novadā.

Kristīna Bernāne (eTwinning vēstniece, Priekuļu pirmsskola “Mežmaliņa”) -  Dažādi e-projekti pirmsskolas izglītības iestādē.

Inese Zvaigznone (eTwinning vēstniece, Kalnciema vidusskola) - eTwinning projekti sākumskolā motivē aktīvi mācīties un efektīvi sadarboties.

Solvita Vencjuna (eTwinning vēstniece, Vangažu pilsētas bibliotēkas informācijas speciāliste) - Sociālā kompetence starptautiskos projektos – spēja sadarboties svešvalodā, rīkoties, virtuāli komunicēt, pieņemt izaicinājumus, izmantojot IKT rīkus pamatskolā.

Sandra Trošina (eTwinning vēstniece, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola) - Veiksmīga eTwinning projektu  iekļaušana mācību saturā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā.

eTwinning komanda ir atbalsts tev, pedagoģiskais atbalsts projektu īstenošanā, lieliski padomi mācību procesa pilnveidošanā.

Ilustratīvs atskats uz foruma norisi foto galerijā (zemāk).

Pasākumu atbalstīja eTwinning un Madonas novada pašvaldība.

Uz tikšanos eTwinning projektu īstenošanā!

Mairita Smeltere

Madonas novada pašvaldības iestādes

"Madonas novada Centrālā administrācija"

 Izglītības nodaļas vecākā izglītības darba speciāliste