Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=11952

Ar 2022. gada 1. oktobri mainās SIA “Madonas Siltums” siltumenerģijas tarifs

2022.09.12 12:14

07.09.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (lēmums Nr. 146, prot. Nr.36, 6. p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” nolēma:

1. atzīt SIA „Madonas Siltums” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu  (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 57,28 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 22,01 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,84 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifs 81,13 EUR/MWh;

2. noteikt, ka  tarifs tiek piemērots no 2022.gada 1.oktobra.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties www.madonassiltums.lv