Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/veselibas-projekts?fu=read&id=11744

Turpinās fizioterapijas nodarbības Cesvainē

2022.07.01 17:43

Projekta “Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” Nr. 9.2.4.1/16/I/017 ietvaros rīkotās fizioterapijas nodarbības turpināsies arī jūlijā.



‌Informāciju ievietoja 
‌Indra Veipa
‌‌Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” 
sabiedrisko attiecību koordinatore