Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=11667

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" JŪNIJĀ aicina!

2022.06.02 09:16

Bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/092, ietvaros piedāvā (13 nodarbības ciklā 1.-6. nodarbību ciklā un 9 nodarbības noslēdzošajā – 7. ciklā ) topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.

Piektā cikla 6. nodarbībā  

“Veselīgs uzturs mazuļiem” 09.06.2022. plkst. 14:00-15:15 viesosies Baiba Bērtiņa sertificēta uztura speciāliste.

Veselīgs uzturs ir viens no priekšnoteikumiem cilvēka veselības saglabāšanai un veicināšanai. Veselīgs un sabalansēts uzturs nozīmē nodrošināt organismu ar nepieciešamo enerģiju, kā arī olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku, vitamīnu un minerālvielu daudzumu, uzņemot tos ar pārtikas produktiem. Pareizs mazuļu uzturs ir nozīmīgs, pat svarīgs dzīvībai. Ēšanas paradumi, kurus vecāki veido mazulim, nosaka, cik labi bērniņš augs un attīstīsies, un kādi ēšanas paradumi izveidosies visa mūža garumā. Nodarbības teorētiskā daļa papildināta ar praktisku darbošanos – meistarklasi, kurā uz vietas gatavosim veselīgas uzkodas mazuļiem.

Piektā cikla 7. nodarbībā  

“Līgo dziesmas pozitīvām emocijām” 16.06.2022. plkst. 13:00-14:15  viesosies Vita Krūmiņa, sertificēta mākslas terapeite.

Nodarbībā grūtnieces un jaunie vecāki tiks iepazīstināti ar aktīvo mūzikas terapiju un tās spēju veicināt katra indivīda garīgo, fizisko un sociālo veselību. Tāpat tiks sniegts priekšstats par to, kā dziedot māmiņa vai tētis var dziedināt (uzlabot fizisko un psihisko veselību), harmonizēt ne tikai sevi pašu, bet arī palīdzēt savam bērniņam. Dalībniekiem aktīvi līdzdarbojoties, caur Līgo dziesmām un svētku svinēšanas tradīcijām centīsimies izprast pozitīvo emociju nozīmi stipras garīgās un fiziskās veselības nodrošināšanai topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem, kā rezultātā arī bērniņš var augt un attīstīties laimīgā un harmoniskā vidē. Caur aplīgošanas dziesmām savukārt tiks stimulēta komunikācija ar līdzcilvēkiem, kam bieži vien jaunie vecāki aizņemtajā mazuļa aprūpes laikā nepievērš pietiekamu uzmanību.

Dalība nodarbībās - bez maksas.

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekts tiks īstenots no 2020. līdz 2023.gadam. Par tā aktivitātēm var uzzināt Madonas novada mājas lapā; Madonas pilsētas PII ,,Kastanītis” mājas lapā - www.madona.lv/kastanitis sadaļā bebīšu skoliņa  ,,Asniņš”; sociālā tīkla facebook sadaļā bebīšu skoliņa ,,Asniņš”.

Katru afišu rotā veselīgi sirsnīgs ābols. Tā ir projekta atpazīšanas zīme, kas simbolizē svaigumu, vitalitāti un veselību.

Novada topošās māmiņas un jaunie vecāki kopā ar mazulīti tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta ietvaros rīkotajās nodarbībās.


Informāciju sagatavoja: Ārija Logina

Kontakttelefona Nr.: 26456234