Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/veselibas-projekts?fu=read&id=11648

Dienas nometne bērniem Madonā veselības veicināšanas projekta ietvaros

2022.05.27 11:00

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros bērni aicināti uz veselības veicināšanas nometni Madonā.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.



Informāciju sagatavoja: Indra Veipa, projekta sabiedrisko attiecību koordinatore
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa