Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/vide?fu=read&id=11606

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai uz 10 gadiem

2022.05.19 14:10

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu, Madonas novada pašvaldībai ir nodoms uz 10 gadiem Madonas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

Aicinām iedzīvotājus līdz 2022. gada 18. jūnijam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Madonas novada administratīvajā teritorijā līdz 2032. gadam, nosūtot savu viedokli brīvā formātā (adrese: Saieta laukums 1, Madona;  e-pasta adrese: pasts@madona.lv).

Viedokļi, priekšlikumi un iebildumi iesniedzami rakstiski, ievērojot Dokumentu juridiskā spēka likumā un Elektronisko dokumentu likumā noteiktās prasības.

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Madonas novada pašvaldības deputāti š.g.17.maija Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitējas sēdē atbalstīja nodomu Madonas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu modificēto kultūraugu audzēšanai līdz 2032. gadam.


 

Informāciju sagatavoja: Lelde Celmiņa

Madonas novada Centrālās administrācijas

Nekustamā īpašuma pārvaldības

un teritorijas plānošanas nodaļas

Vides un energopārvaldības speciālists