Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11564

Iestājeksāmeni Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā

2022.05.09 11:28

JĀŅA NORVIĻA MADONAS MŪZIKAS SKOLA uzņem jaunos audzēkņus 2022./23. m. g. šādās specialitātēs:

klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle, flautasspēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, eifonija spēle, tubas spēle un kora klase. 

Konsultācijas – 25., 31. maijā un 2. jūnijā plkst. 18.00. 

Uzņemšanas eksāmens 7. jūnijā pēc konsultācijās izveidotā saraksta. Zvanīt Artūram Grandānam pa mob. telef. 26262786.JĀŅA NORVIĻA MADONAS MŪZIKAS SKOLAS LUBĀNAS FILIĀLE uzņem jaunos audzēkņus 2022./23. m.g. šādās specialitātēs: klavierspēle, akordeona spēle un flautas spēle. 

Uzņemšanas eksāmens 7. jūnijā Lubānas vidusskolas 3. stāva 20. kabinetā pēc konsultācijā izveidotā saraksta. Zvanīt Vinetai Krēsliņai, tālr.: 26110872.Jana Misiņa

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola