Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11427

Katrs sasniegums sākas ar lēmumu pamēģināt

2022.03.16 11:34

Šodien digitālā komunikācija un sadarbība iekļauj mācību aktivitātes, uzdevumus un novērtējumu, kas prasa efektīvi un atbildīgi izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijai, sadarbībai un pilsoniskai līdzdalībai, kas stiprina prasmi atrast, analizēt informāciju un resursus dažādos formātos, organizēt, apstrādāt, analizēt un interpretēt informāciju; kritiski analizēt dažādus avotus.

Pavasara brīvdienās 14.martā Lazdonas pamatskolas skolotāji satikās, lai pilnveidotu savu profesionālo pašizaugsmi kopā ar eTwinning vēstniekiem apgūstot 6h kursus “eTwinning projektu veiksmīga īstenošana: Digitālo rīku praktiskais pielietojums”. Darba procesā kopīgi apguva dažādus IKT rīkus, dizaina elementus, iepazina labās prakses piemērus, darba formas un metodes, atgriezenisko saiti, tā pielietošanā uzsvaru liekot uz pašu procesu un iespēju.

Paldies Lazdonas pamatskolas jaukajam kolektīvam par aktīvo līdzdalību un kopā darbošanās prieku pie digitālajām ierīcēm.

eTwinning vēstnieces Latvijā:

Solvita Vencjuna, Mairita Smeltere