Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/biedribas-nodibinajumi-nvo?fu=read&id=11426

Nodibinājums "Madonas novada fonds"

2022.01.05 08:18

Darbības teritorija: Madona, Cesvaine, Lubānas, Varakļāni, Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Dzelzavas pagasts, Ērgļu novads, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Murmastienes pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Varakļānu pagasts, Vestienas pagasts.

Biroja adrese: Saules iela 16, Madona, Madonas novads, LV-4801

Darba laiks: 9.00-16.00

Kontaktpersona: Jogita Baune

‌Tālrunis: +37127527343

‌E-pasts: jogitabaune@inbox.lv

Fonda darbība saistīta ar regulāriem izbraukumiem, tāpēc individuālās konsultācijas lūdzam saskaņot iepriekš pa telefonu.

‌Mājaslapa: www.mnf.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr. 40008100692

Juridiskā adrese: Saules iela 16, Madona, Madonas novads, LV 4801

Valsts kase, LV46TREL91643400826L4

Fonda lēmējinstitūcija Padome 

Fonda izpildinstitūcija Valde

Valdes locekle Jogita Baune