Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=11280

Informācija par atskurbināšanas un naktspatversmes pakalpojumiem

2022.02.07 14:24

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Madonas novada Sociālais dienests informē, ka:

  1. Madonas novada pašvaldība 2022. gada 18. janvārī ar domes lēmumu Nr. 41 (protokols Nr. 1, 41. p.) ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Balvu novada pašvaldību par atskurbināšanas  pakalpojumu. Madonas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ir iespējams nogādāt Balvu novada atskurbtuvē.
  2. Krīzes situācijā, kad personai ir nepieciešams naktspatversmes pakalpojums (īslaicīgas uzturēšanās iespējas Madonā), ja persona nav alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē, lūgums zvanīt 26136243. Naktspatversmes pakalpojumu ir iespējams nodrošināt arī Jēkabpils naktspatversmē Zaļā ielā 9, Jēkabpilī, iepriekš zvanot 65236440.


Informāciju sagatavoja: Ilze Fārneste 

Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja