Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=11225

Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2021.gadam investīciju plāna aktualizācija

2022.01.18 11:35

Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2021.gadam investīciju plāna 2021.gada aktualizācija

2021.gada 13.decembrī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 483 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2021.gadam  investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.16, 6.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju plāna 2021. gada aktualizētā redakcija.
Investiciju plāns