Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/jaunumi?fu=read&id=11203

Par projektu “Jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana, attīstot digitālā un mobilā /ielu darba ar jaunatni sistēmu Madonas novadā”

2022.01.10 16:22

No 2021.gada 13.decembra līdz 2022.gada 1.novembrim Madonas novada pašvaldībā ar Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atbalstu un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējumu tiks īstenots projekts "Jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana, attīstot digitālā un mobilā /ielu darba ar jaunatni sistēmu Madonas novadā."

Projekta mērķis: Uzlabot Madonas novada jaunatnes darbinieku kapacitāti digitālā un mobilā/ielu darba ar jaunatni jomās.

Galvenās projekta aktivitātes vērstas  uz jaunatnes darbinieku kompetences paaugstināšanu, nodrošinot mācības par digitālajiem rīkiem un to izmantošanu darbā ar jaunatni. Projekta otrajā daļā paredzētas apmācības par mobilo un ielu darbu ar jaunatni, kā arī darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Projektā paredzētas ne tikai teorētiskās apmācības, bet arī praktiska zināšanu un prasmju izmantošana darbā ar jaunatni. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un veicinātu starpinstuticionālo sadarbību paredzēta tikšanās ar sadarbības partneriem no pašvaldības un valsts iestādēm, lai vienotos par kopīga sadarbības modeļa izveidi Madonas novadā.

Projektā paredzēti arī divi pieredzes apmaiņas braucieni, lai iepazītos ar jaunatnes darba attīstību citās pašvaldībās.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: Projekta rezultātā ir izveidojusies stabila Madonas novada jaunatnes darbinieku komanda, kuru zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni visā novada teritorijā visiem jauniešiem.


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.Informāciju sagatavoja: Inga Strazdiņa

Madonas novada Centrālās administrācijas attīstības nodaļas

vecākais speciālists ģimenes un jaunatnes politikas jomā

T: 27862080

e-pasts: inga.strazdina@madona.lv.