Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=11198

Aptaujā par jaunā Madonas ģerboņa izstrādi piedalās 106 novada iedzīvotāji

2022.01.07 08:28

2021. gada nogalē Madonas novada pašvaldība aicināja ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma vai dzīvesvietas līdz piedalīties aptaujā un izteikt savas domas, kādām vērtībām jābūt attēlotām jaunajā Madonas novada ģerbonī. Kopumā aptauju aizpildīja 106 Madonas novada iedzīvotāji, ko var vērtēt kā ļoti augstu iesaisti. Pateicamies visiem, kas iesaistījās un dalījās ar priekšlikumiem.

Atgādinām, ka pirms 2021. gada vasarā veiktās Administratīvi teritoriālās reformas – Madonas novadam, Lubānas novadam, Cesvaines novadam un Ērgļu novadam bija apstiprināti katram savs novada ģerbonis. Ar 2022. gada 1. jūliju, stājoties spēkā reformai, spēku zaudēja Madonas novadā apvienojamo pašvaldību ģerboņi.

Jaunizveidoto pašvaldību domes, ja novada nosaukums nav mainīts, varēja pieņemt lēmumu: saglabāt līdzšinējo ģerboni vai noteikt laiku jauna ģerboņa izstrādei. Madonas novada dome 26. augusta sēdē nolēma atzīt par spēku zaudējušiem jaunizveidotajā Madonas novadā iekļauto novadu: Madonas novada, Cesvaines novada, Ērgļu novada, Lubānas novada ģerboņus un uzsākt jaunā Madonas novada ģerboņa izstrādes procesu. Jauns novads - jauns ģerbonis – tāds, kas vislabāk raksturotu Madonas novada savdabību, unikalitāti; ar ko esam stipri un atpazīstami; ar ko atšķiramies no citiem novadiem; ar ko lepojamies.

Līdz ar domes lēmumu sākās darbs pie vienota ģerboņa, kas sevī iemiesotu spēcīgāku teritoriālo un simbolisko piederību apvienotajam Madonas novadam, izstrādes. Šajā darbā ir nepieciešams arī novada iedzīvotāju atbalsts, viedoklis un redzējums. Madonas iedzīvotāju gada nogalē sniegtās idejas ir apkopotas un nodotas jaunā Madonas novada ģerboņa izstrādātājiem, kuru vērtējumā iedzīvotāju ieteikumi ir ļoti kvalitatīvi un palīdzēs jaunā ģerboņa skiču izstrādē.

Ieteikumus apkopojot, redzam, ka novada iedzīvotāji Madonas novadu, galvenokārt, asociē ar zaļo un zilo krāsu – attiecīgi meži un ūdens/debess, taču vairākkārt minētas arī citas krāsas – balta, dzeltena, brūna un sarkana.

Raugoties uz īpašībām, kas raksturo mūsu novadu, aptaujās atkārtoti minētas ar novada neviendabīgo reljefu saistītās īpašības, kā arī mierīgums, plašums, zaļums, pieminot arī daudzveidību, kustību, strādīgumu u.c. īpašības.

Ar aptaujas palīdzību būtiski bija uzzināt arī iedzīvotāju skatījumu uz vērtībām, kuras raksturo un varētu raksturot Madonas novadu. Atbildēs dominēja tādas vērtības, kā cilvēks, daba, ģimene, tradīcijas. Bieži tika minēts arī vēsturiskais mantojums, infrastruktūra, izglītība, sports, uzņēmējdarbība un tūrisms. Pateicamies ikvienam Madonas novada iedzīvotājam, kas iesaistījās un dalījās ar priekšlikumiem.

Lai jaunā novada ģerbonis būtu izveidots ne tikai atbilstoši Madonas novada iedzīvotāju vēlmēm, bet arī heraldikas nosacījumiem un tradīcijām, ģerboņa izstrāde uzticēta māksliniekiem Jurim Ivanovam un Ilzei Lībietei, kas praktiskajā heraldikā strādā jau no 1988. gada. Pieredzes bagātais mākslinieku kolektīvs ir izstrādājis vairāk 165 ģerboņus no kuriem 115 ir pašvaldību ģerboņi. To vidū ir arī Madonas novada Barkavas, Liezēres, Ošupes pagastu ģerboņi, kā arī Ērgļu novada un Lubānas novada un pilsētas ģerboņi.  

Jāuzsver, ka heraldika ir zinātne, kas realizējas, atbilstoši zinātniskiem principiem, nosacījumiem, likumībām un tradīcijām. Heraldikā tiek lietotas noteiktas krāsas un metāli, īpašs heraldisko simbolu, figūru mākslinieciskais atveids, kas ļauj ģerboni izmantot gan mazākajā – vizītkartes vai zīmoga izmērā, gan attēlam uz ugunsmūra. Tādēļ ģerboņa projekta izstrādes procesā mākslinieki un pašvaldība konsultēsies ar Valsts heraldikas komisiju, lai iedzīvotāji varētu iepazīties jau ar korektām, heraldikas principiem atbilstošām ģerboņa skicēm.

Madonas novada ģerboņa izstrādes procesu plānots veikt līdz 2022. gada vasarai.

Jāpiebilst, ka jaunā Madonas novada ģerboņa izstrāde neietekmē novada pilsētu, kā arī pagastu ģerboņu lietojumu. Tie joprojām paliek spēkā un saskaņā ar saistošajiem notikumiem ģerboņus var izmantot kā līdz šim.

Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists