Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/jaunumi?fu=read&id=11125

Noslēdzies jaunieši iniciatīvu projektu konkurss

2021.12.09 08:47

Jau trešo gadu Madonas novada pašvaldībā jauniešiem tika dota iespēja iesniegt un realizēt savus projektus. Projektu konkurss jau iepriekš ir raisījis lielu jauniešu interesi.

2019. gadā īstenoti 10 projekti (līdz 200 eiro katram projektam) un 2020. gadā - 6 projekti (līdz 200 eiro katram projektam). Šogad izsludinot konkursu tika palielināta vienam projektam paredzētā summa, nodrošinot finansējumu līdz 500 eiro vienam jauniešu iniciatīvas projektam. 

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajos procesos Madonas novadā, savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā. Sekmēt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu. Sniegt iespēju jauniešiem gūt pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un  realizēšanā. 

Kopumā šogad tika saņemti 12 projektu pieteikumi, no kuriem 10 tika atbalstīti un 9 arī veiksmīgi realizēti.

Lindija Smiltāne

MVĢ amazing race

Madonas Valsts ģimnāzija

Rovens Miškinis

Vingrošanas stienis Ļaudonai

Ļaudonas pagasts

Jekaterina Kudrjavceva

Nakts orientēšanās 2021

Lazdonas pagasts

Kristaps Novikovs

"KKK" Košie Krēsli Kusai

Aronas pagasts

Signe Lāsma Strazdiņa

"Krāsainā atgriešanās "

Liezēres pagasts

Dagnija Mažajeva, Kristaps Mikuss Paipals

Sadraudzības pasākums "Lauku sēta "

Kalsnavas pagasts

Elizabete Sekste

Mārcienas dabas parka izveide

Mārcienas pagasts

Guna Šulmane

Iekrāso pats savas radošās mājas!

Praulienas pagasts

Jānis Šķēls

„Ķikuta kausa izcīņa”

Ošupes pagasts


Šogad jauniešu iniciatīvu projektu idejas bija saistītas vai nu ar vides labiekārtošanu vietējā pagastā, vai pasākumu organizēšanu citiem jauniešiem, vietējās kopienas iedzīvotājiem.

Projektu konkursa realizācijas rezultātā tika uzlaboti divi jauniešu centri: Liezēres jauniešu centrā tika veikts vizuālais remonts - pārkrāsojot sienas. Savukārt, Praulienas bērnu un jauniešu centrs “Epicentrs” ir ticis pie jauna ēkas fasādes gleznojuma. Trīs pagastos notika vides labiekārtošana. Jaunieši Mārcienas pagastā labiekārtoja Mārcienas dabas parku - sastādot jaunus kokus, sakārtojot celiņus un uzstādot soliņu un atkritumu tvertni. Aronas pagasts, savukārt, kļuvis krāsaināks, uzstādot jaunus, košus krēslus, kas priecē ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī pagasta viesus.  Ļaudonas pagastā uzstādīts vingrošanas stienis, lai jauniešiem būtu iespējas sportiski pavadīt savu brīvo laiku.

Bez infrastruktūras uzlabojumiem jaunieši realizēja arī vairākus pasākumus. Madonas Valsts ģimnāzijā notika aktivitāte Amazing race, Lazdonas pagastā - nakts orientēšanos, bet Kalsnavas pagasta Jāņukalna iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties  pasākumā  Lauku sēta. Savukārt Ošupes pagasta jauniešiem vairāku nedēļu garumā  bija iespēja piedalīties sporta sacensībās “Ķikuta kauss”.

Paldies jauniešiem un viņu palīgiem par idejām, iesaisti un vēlmi darboties, veidojot  novadu par vidi, kurā pašiem ir patīkami uzturēties.


Informāciju sagatavoja: Inga Strazdiņa

Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākais speciālists ģimenes un jaunatnes politikas jomā