Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/vide?fu=read&id=11120

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā

2021.12.08 11:24

2021. gada 16. oktobrī stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Madonas novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.

Lasīt saistošos noteikumus Nr. 7.