Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11112

TE IR DARBS! IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS UZ IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTA AMATU MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

2021.12.03 14:28

Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto izglītības darba speciālista amatu (atbalsta pasākumu nodrošināšanas un pieaugušo izglītības jautājumos) darbam Izglītības nodaļā.

Prasības:

Galvenie amata pienākumi:

·         koordinē un organizē pašvaldības savstarpējos norēķinus par pašvaldības sniegtajiem izglītības pakalpojumiem;

·         organizē pieaugušo izglītības darbu pašvaldībā;

·         plāno un organizē  kursus, seminārus, lekcijas un citus tālākizglītības pasākumus pašvaldības iedzīvotājiem;

·         organizē konsultācijas par pieaugušo izglītību, profesionālo pārkvalifikāciju un brīvā laika pavadīšanas iespējām;

·         piedalās projektu izstrādē izglītības jomā un iesaistās apstiprināto projektu ieviešanā;

·         koordinē karjeras izglītības darbu novada izglītības iestādēs;

·         koordinē atbalsta pasākumu nodrošināšanu ārkārtējās situācijas apstākļos izglītības iestādēs.

Piedāvājam:

Iesniedzamie dokumenti: motivēta pieteikuma vēstule, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts Europass CV formā, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendenti dokumentus iesniedz līdz 2021.gada 23.decembrim plkst.15.00:

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, pretendenti tiks aicināti uz kompetenču interviju.

Tālrunis uzziņām: 64860562; 26136230

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: datu-privatuma-politika?fu=a&id=1582194984.