Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-valsti?fu=read&id=11104

Izsludināta pieteikšanās konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2021”

2021.11.30 17:41

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija organizē konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2021”.

Konkursa uzdevumi:

Interneta pārlūka Google Chrome lietotajiem varētu būt bloķēta automātiska lejupielāde. Lai lejupielādētu datnes, izmantojot Google Chrome pārlūku, nepieciešams izvēlēties saites adresi ar labo peles pogu, kopēt to un ielīmēt to adreses joslā. 

Konkursa nolikums un vērtēšanas kritēriji.

Pieteikumu dalībai konkursā, aizpildot pieteikuma veidlapu (1. pielikums), un konkursa pretendenta raksturojumu, aizpildot konkursa pretendenta raksturojuma veidlapu (2. pielikums), līdz 2021. gada 6. decembrim var iesniegt fiziska vai juridiska persona, nosūtot to pa pastu uz adresi: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, vai iesniedzot elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Pieteikuma veidlapas pretendentiem:

Pretendenti var tikt pieteiktas astoņās kategorijās:

Labākais starts – pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kā arī darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kuras uzsākušas veikt darbu ar jaunatni pēdējo 2 gadu laikā;

Straujākais lēciens – jaunatnes organizācijas, kā arī biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kuras pēdējo divu gadu laikā veikušas būtiskus uzlabojumus darbā ar jaunatni;

Līdzdalības stiprinātājs – pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, ar plašu pieredzi darba ar jaunatni veikšanā;

Iedvesmas dzirksts – darbā ar jaunatni iesaistīta persona ar plašu pieredzi šajā jomā un iesaisti jaunatnes politikas veidošanā

Veiksmīgākais projekts – pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā;

Drosmīgākais projekts – pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar mazāk iespējām vai jauniešu no sociālā riska grupām dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā;

Viedais atbalsts – digitāli risinājumi un rīki, kas veicinājuši jauniešu iesaisti un līdzdalību;

Jauniešiem draudzīga vide – darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kur jaunieši var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, gūt atbalstu un līdzdarboties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs;


Pašvaldības, kuras būs pieteiktas kategorijā “Līdzdalības stiprinātājs” piedalīsies papildkonkursā, kurā ar interneta balsojumu tiks noteikta, kura ir “Pašvaldība jaunietim”.

Pašvaldības var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts", "Līdzdalības stiprinātājs", "Veiksmīgākais projekts", "Drosmīgākais projekts", "Viedais atbalsts".

Jaunatnes organizācijas un organizācijas, kuras veic darbu ar jaunatni var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts", "Straujākais lēciens", "Līdzdalības stiprinātājs", "Veiksmīgākais projekts", "Drosmīgākais projekts", "Viedais atbalsts".

Darbā ar jaunatni iesaistītās personas var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts" un "Iedvesmas dzirksts".

Jauniešu centri var tikt pieteikti kategorijā "Jauniešiem draudzīga vide".