Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-valsti?fu=read&id=11088

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par Vestienas aizsargājamo ainavu apvidu!

2021.11.24 11:22

Aptauja ir daļa no plašāka apmeklētāju monitoringa īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ilgtspējīgai resursu pārvaldībai aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" (turpmāk AAA "Vestiena"), vietējo iedzīvotāju interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm. Iegūtie dati palīdzēs plānot ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām.

Šo pētījumu īsteno Vidzemes Augstskolas HESPI institūts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Galvenais finansējums: Latvijas vides aizsardzības fonds. Vairāk par šo pētījumu lasīt ŠEIT.Kā labāk apsaimniekot Vestienas aizsargājamo ainavas apvidu?

Aptaujas vietējiem Vestienas iedzīvotājiem (tiem, kuri dzīvo vai kuriem pieder īpašums aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" vai tā robežas tiešā tuvumā)

Lai izprastu kā labāk apsaimniekot lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā tajās jūtās vietējie iedzīvotāji, vai kādā no publiski pieejamiem dabas objektiem vajadzētu ieviest apmeklēšanas maksu, vai tūrisms palīdz attīstīties, vai vietējie izmanto labumus, ko dod dzīvošana izcili ainaviskā un dabiskā vietā.

‌APTAUJA ŠEIT (aizpildīšanas laiks ~25 minūtes.)


Aptauja Vestienas apmeklētājiem (paredzēta gan tūristiem, gan vietējiem, kas izmanto teritoriju savas dzīves vietas tuvumā atpūtas nolūkiem)

Lai izprastu kā labāk apsaimniekot lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, cik tās ir pieejamas, cik ērti tajās atpūsties, vai kādā no vietām būtu pamatoti ieviest apmeklēšanas maksu, vai attīstība norisinās atbildīgi un dod ieguvumu arī vietējiem.

APTAUJA ŠEIT  (aizpildes laiks 10-15 min.)

‌Piedalīšanās aptaujās ir brīvprātīga un anonīma. Aptaujā sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un iegūtie dati netiks nodoti trešajām pusēm.