Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10977

TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz SOCIĀLĀ DARBINIEKA un APRŪPĒTĀJA amatu Barkavas pansionātā

2021.10.08 10:39

Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionāts uz nenoteiktu laiku aicina darbā: APRŪPĒTĀJU, profesijas standarts 5322 02, amatu vienību skaits 0.6 slodze, stundas algas likme EUR 3.30 un SOCIĀLO DARBINIEKU, profesijas standarts 2635 04, amatu vienību skaits 1 slodze, amata alga bruto EUR 750.

APRŪPĒTĀJA amata pienākumi:

·       Nodrošināt kvalitatīvu klientu aprūpi sociālo pakalpojumu sniegšanā;

·       Palīdzēt klientam ikdienas higiēnas prasību nodrošināšanā.

Prasības pretendentam:

·       Pamatizglītība vai vidējā izglītība ( vēlama aprūpētāja kvalifikācija);

·       labas komunikācijas prasmes, precizitāte, pacietība, paškontrole;

·       augsta atbildības sajūta pret ikdienā veicamajiem pienākumiem;

·       spēja neparedzētā situācijā adekvāti rīkoties;

Pretendentam jāiesniedz dokumenti:

·       Pieteikums  - motivācijas vēstule;

·       CV ;

·       Izglītības dokumentu, sertifikātu kopijas;

 SOCIĀLĀ DARBINIEKA amata pienākumi:

·       Nodrošināt sociālā darba pakalpojumu sniegšanu pansionāta klientiem;

·       Identificēt un definēt klientu sociālās problēmas, sociālo vajadzību specifiku;

·       Izstrādāt individuālos sociālās aprūpes vai rehabilitācijas plānus, atbilstoši klientu funkcionālo spēju izvērtējumam, identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;

·       Veikt starpnieka funkcijas, sadarbojoties vai veicot saraksti ar oficiālām valsts vai pašvaldības iestādēm, ar klienta likumiskiem pārstāvjiem un tuviniekiem, aizstāvēt klientu intereses;

·       Veikt sociālā darba dokumentācijas noformēšanu.

Prasības pretendentam:

·       otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā  darbā;

·       labas organizatoriskās un komunikācijas prasmes;

·       precizitāte, pacietība, paškontrole;

·       spēja argumentēt savu viedokli, dažādību respektēšana, diskrētums;

·       prasme strādāt ar biroja datorprogrammām.

Pretendentam jāiesniedz dokumenti:

·       Pieteikums  - motivācijas vēstule;

·       CV;

·       Izglītības dokumentu, sertifikātu kopijas;

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada  25. oktobrim, nosūtot elektroniski uz e-pastu: barkava.pansionats@madona.lv.

Papildus informācija:  Barkavas pansionāta vadītāja, kontakttelefons: 28811423 (darba laikā)

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Informāciju sagatavoja: EVA BALTIŅA, Barkavas pansionāta vadītāja