Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10881

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības jaunbūvējamas nojumes un esošās darbnīcas, un tām pieguļošā zemesgabala daļas ar adresi Raiņa iela 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads nomas tiesību izsoli

2021.09.13 11:36

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldības jaunbūvējamas nojumes un esošās darbnīcas ar kopējo platību 1124,2 kv.m., un tām pieguļošā zemesgabala daļas 0,5 ha platībā ar adresi Raiņa iela 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7046 009 0002) nomas tiesības.

Nomas līguma darbības termiņš – 20 gadi. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir EUR 2,00/m2 (divi eiro 00 centi) mēnesī, neieskaitot PVN. Izsoles solis EUR 0,20 (nulle eiro 20 centi).

Izsole notiks 2021.gada 22.septembrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 20.septembrim plkst.18:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Lietvedības nodaļā vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Aicinām iepazīties ar dokumentiem šeit:

vai ar tiem iepazīties pašvaldības administrācijā Klientu zālē.

Ar būvprojekta dokumentāciju var iepazīties Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 211.kab. (Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja, tālr.+371 29360277, klinta.galeja@madona.lv).

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 26196358 ar Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistu, ceļu inženieri Edgaru Gailumu.