Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10788

Paziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli

2021.08.19 17:09

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības transportlīdzekli GAZ 66, reģistrācijas Nr. AR1823. Izsoles sākotnējā cena – EUR 430,00, izsoles solis EUR 20,00, nodrošinājuma nauda EUR 43,00.

Izsole notiks 2021.gada 22.septembrī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 20. septembrim plkst.18:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, pašvaldības administrācijā Klientu zālē un Sarkaņu pagasta pārvaldes administrācijas telpās. Transportlīdzekli var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas novada pašvaldības pārvaldes vadītāju Dzelzavas un Sarkaņu pagastos Sandi Kalniņu, tel.28308227.