Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=10717

Sarkaņos norisināsies 1.Latvijas čempionāts tamborēšanā

2021.07.29 13:22

Lai veicinātu nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu un tamborēšanas tradīciju saglabāšanu, 14. augustā Sarkaņos tiek rīkots Latvijā 1.Tamborēšanas čempionāts, kas notiek pasākumu cikla “Četras satikšanās Biksēres muižā” ietvaros.

Čempionāta ievadā būs iespēja noklausīties Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistes lekciju par tamborēšanas tradīcijām Latvijā un tamborēto mežģīņu krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā. Tāpat interesentiem būs iespēja iepazīties ar izstādēm “Tamborējumi no pūra lādes”, “Madonas apriņķa brunču raksti”, Ērgļu Tautas lietišķās mākslas izstādi “Līgotāji…” un virtuālo izstādi “No Amatu skolas arhīva”. I Tamborēšanas čempionāta

“Satikšanās Biksēres muižā”

NOLIKUMS

 Lai veicinātu nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu un tamborēšanas tradīciju saglabāšanu, tiek rīkots Latvijā I Tamborēšanas čempionāts, kas notiek pasākumu cikla “Četras satikšanās Biksēres muižā” ietvaros. Čempionāta ievadā būs iespēja noklausīties Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistes lekciju par tamborēšanas tradīcijām Latvijā un tamborēto mežģīņu krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā. Tāpat interesentiem būs iespēja iepazīties ar izstādēm “Tamborējumi no pūra lādes”, “Madonas apriņķa brunču raksti”, Ērgļu Tautas lietišķās mākslas izstādi “Līgotāji…” un virtuālo izstādi “No Amatu skolas arhīva”.

 Čempionāta norises laiks 2021.gada 14. augusts Biksēres muižā. 

Mērķis

            Rosināt interesi par tamborēšanu kā svarīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu un veicināt tās tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu nākamajām paaudzēm.

 Konkurss organizētājs

            Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes tautas nama “Kalnagravas” Amatu skola sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.

 Pieteikšanās konkursam, tā norise           

1.      Čempionāta dalībnieks var būt ikviens interesents, kam tamborēšana ir vaļasprieks. Vietu skaits ierobežots (max 20).

2.      Čempionātam var pieteikties līdz 2021.gada 10.augustam, e-pasts: vandapodina@inbox.lv, tālrunis informācijai: 26987948- Vanda Podiņa,

3.      Dalībnieks 2021.gada 14.augustā laikā no 16.00 līdz 18.15 klātienē,  organizatoru iekārtotā vietā, ārtelpā pie Biksēres muižās, tamborē konkursa darbu pēc organizatoru iedota tehniskā zīmējuma.

4.      Organizatori nodrošina dalībniekus ar papīru, zīmuli un diegiem. Tamboradatu nodrošina paši dalībnieki.

5.      Dalībnieks savu darbu noformē ar dalībnieka kāras numuru. 

Žūrija, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība 

1.      Iesniegtos darbus vērtē pasākuma organizatoru izveidota žūrija:

Laima Garā- Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā krājumu glabātāja;

Linda Rubena-LNKC Tautas lietišķās mākslas eksperte;

Vanda Podiņa- Tautas daiļamata meistare;

Valda Kļaviņa- Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” un Amatu skolas vadītāja.

2.  Žūrija katru darbu vērtē atsevišķi pēc darba kvalitātes un tehniskā zīmējuma precizitātes.

       3. Pamatojoties uz žūrijas lēmumu, visi dalībnieki saņem pateicību par piedalīšanos. 3 labāk novērtēto darbu autori saņem balvas.

4. Čempionāta rezultātus paziņo 2021 gada 14.jūlijā, plkst. 19.00

5. Dalībnieku  personas dati- vārds, uzvārds un fotogrāfijas var tikt publicētas Madonas novada mājas lapā, Tautas nama “Kalnagravas” un informatīvā izdevuma “Sarkaņu ziņas” FB. profilā. 

Citi noteikumi

Organizatoram un Dalībniekam jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas  ‌Informāciju iesūtīja: V. Kļaviņa
‌Ievietoja: A. Noviks