Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=10678

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola meklē kolēģus

2021.07.14 17:13

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola aicina pieteikties mākslas pedagogu un direktora vietnieku

Pedagogs
Darba likme 2021./2022.m.g. – līdz 20 kontaktstundas stundas nedēļā.  
Darba alga – EUR 526,00 mēnesī.
Pasniedzamie mācību priekšmeti programmā “Vizuāli plastiskā māksla”: zīmēšana, gleznošana, dizains, datorgrafika.
Kā arī māksla, dizains un datorgrafika jauniešiem un pieaugušajiem.

Direktora vietnieks
Darba likme 2021./2022.m.g. – 24 stundas nedēļā (0,6 likmes).
Darba alga – EUR 572,00 mēnesī.sionālās ievirzes izglītības iestādē

Pretendentiem izvirzītās prasības:
profesionālā un pedagoģiskā izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
vēlams pieredze profesionālās ievirzes izglītības iestādē;
augsta atbildības sajūta, prasme darbā ar IT  (e-klase, ZOOM, u.c. platformām);
pozitīva attieksme pret skolas kultūru, tradīcijām, lojalitāte.
Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot CV formu, izglītības dokumentu kopijas un pieteikuma vēstuli.Pieteikumu ar norādi „Vakance” līdz 2021. gada 30. jūlijam sūtīt  uz e-pastu: makslasskola@madona.lv vai makslamadona@inbox.lv