Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10469

Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Rāceņa ezerā

2021.04.27 17:21

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka biedrība “Madonas Makšķernieku Klubs” ir izstrādājusi nolikumu par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Rāceņu ezerā.

Nolikums ir izskatīts pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijā, kur tas apstiprināts sekojošā redakcijā - SKATĪT ŠEIT.

Atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15. punktam nolikumu izdod kā sasitošos noteikumus. Tāpēc licencētās makšķerēšanas nolikums tiks izskatīts pašvaldības Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejā (2021. gada maija sēdē) un pēc tam pašvaldības domē (2021. gada maija sēdē). 

Pirms tam ieinteresētās personas var iesniegt savu viedokli vai priekšlikumus par licencētās makšķerēšanas nolikumu, rakstot uz e-pastu pasts@madona.lv līdz š.g. 10. maijam (ieskaitot).