Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=10395

Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2021.gadam investīciju plāna 2021.gada aktualizācija

2021.03.31 07:36

Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam, investīciju plāna 2021.gada aktualizācija


Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

2021.gada 23.martā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 120 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2021.gadam  investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.7, 28.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju plāna 2021. gada aktualizētā redakcija.Lēmums
Investīciju plāns
Integrētais Investīciju plāns