Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pasvaldibu-velesanas-2021?fu=read&id=10315

Informācija kandidātu sarakstu iesniedzējiem:

2021.03.02 16:38

Piekļuves tiesības vēlēšanu lietojumprogrammai var saņemt: iesniedzot Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegumu Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz ilze-plesa@inbox.lv vai evita.zale@madona.lv.

Saraksta gatavotāja iesniegums

Ja kandidātu sarakstu iesniedzēji vēlas gatavot kandidātu sarakstus vairākiem vēlēšanu apgabaliem, tad kandidātu saraksta gatavotājam piekļuves tiesības lietojumprogrammai var piešķirt tikai Centrālā vēlēšanu komisija, un saraksta gatavotājam ar iesniegumu jāvēršas Centrālajā vēlēšanu komisijā, sūtot to uz e-pasta adresi ritvars.eglajs@cvk.lv. Pieteikumā jānorāda visi vēlēšanu apgabali, kuros piekļuve lietojumprogrammai nepieciešama.

Saraksta gatavotāja iesniegums vairākos apgabalos