Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/projekts-mes-esam-stipri!?fu=read&id=10184

Jaunatnes iniciatīvu projekta "MĒS ESAM STIPRI!" ieviešanas vizīte

2020.12.29 15:33

Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 vadītāja Madonas novada pašvaldībā Gundega Puķīte un Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore Madonas novada pašvaldībā Vivita Vecozola 2020.gada 30.jūnijā tikās ar biedrības “OK Arona” pārstāvjiem – projekta “Mēs esam stipri!” ieviesējiem - vadītāju Juri Švarcu, grāmatvedi Maiju Gusari pie ezera Vadzols, Lazdonas pagasts, Madonas novadā, lai draudzīgā atmosfērā iepazītos ar projekta ieviešanas gaitu, dalībnieku apmierinātību un projekta novērtējumu, kā arī , lai veiktu monitoringu par projekta ieviešanas atbilstību īstenošanas noteikumiem un atbalstītajam pieteikumam

Piedalījāmies projekta aktivitātē Nr. 2 Nodarbības "Prieks kustībā" nodarbība - pārgājiens dabā ar uzdevumiem. Nodarbību vadīja Juris Švarcs. Aktivitātes mērķis bija radīt riska grupas jauniešiem interesi par aktīvu dzīvesveidu, apgūt jaunas prasmes, kas noder skolā, ģimenē, pilnveidot raksturu un spēju pieņemt lēmumus. Projektā divās grupās paredzēti 25 dalībnieki. Šodienas aktivitātē piedalījās Vestienas grupa - 9 dalībnieki. Sarunā ar jauniešiem tika saklausīts prieks par iegūtajām prasmēm, pārvarētajām bailēm, izcīnītām uzvarām, jaunieši atzina, ka prot vairāk, ka iekļaujoties sportiskās aktivitātēs, dzīvot ir interesantāk.

Aptaujājām projekta dalībniekus par viņu izjūtām - Populārākie vārdi, kas raksturo projektu: draudzība, orientēšanās, sports. Biežāk minētie projekta ieguvumi: iegūtas jaunas zināšanas, prasmes, jauni draugi, labāk orientējos mežā - vairs neapmaldītos. Kā projekta lielākā veiksme biežāk minēta sportiskās aktivitātes, kopā būšana ar vienaudžiem, dāvanas.

Lai izprastu dalībnieku noskaņojumu, lūdzām izvēlēties projektu raksturojošākās asociatīvās kārtis. Interesanti bija klausīties jauniešu izvēlēto bilžu pamatojumu.

Pateicība biedrības “OK Arona” kolektīvam par ieguldījumu Madonas novada jauniešu audzināšanā! Bērni ir mūsu nākotne!

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Mēs esam stipri!” ieviešana atbilst MK 2016.gada 12. jūlija noteikumu Nr. 460 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumiem.


Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste,

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore, Vivita Vecozola