Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=10094

IESAISTIES MADONAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ!

2020.11.04 10:59

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada Attīstības programmas 2021. -2027.gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.

Lai rosinātu sabiedrību līdzdarboties plānošanas procesā ir izstrādāta iedzīvotāju aptauja!

Saite uz aptauju: https://arcg.is/0XjKP00

Aptauju var aizpildīt arī aktivizējot QR kodu

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī par vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajiem izaicinājumiem jaunajā Madonas novadā.

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis!

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja - plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja Ramona Vucāne.