Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

Madonas novada pašvaldībā tika saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 11. janvāra lēmums Nr. 4-02/5, kurā tika nolemts nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Madonas novada attīstības programmai 2021. – 2027. gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021. - 2035. gadam.Iesūtīts 01.02.2021lasīt tālāk »

Par sadarbību plānošanas dokumentu izstrādē jaunveidotajā Madonas novadā

Uzsākot darbu pie Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2035.gadam un Madonas novada Attīstības programmas 2021.- 2027.gadam, tika pieņemts lēmums Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, par Madonas novada Attīstības programmas 2021.–2027.gadam un Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. -2035. gadam, izstrādes uzsākšanu.
Iesūtīts 16.09.2020lasīt tālāk »
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika