Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

2021.gada 18.jūnijā plkst. 15:40 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Mētrienas 5-17”, Kadastra Nr.7076 004 0097, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7076 004 0097, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 06.07.2021lasīt tālāk

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

2021.gada 18.jūnijā plkst. 15:20 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Jāņzemji”, Kadastra Nr.7076 004 0094, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7076 004 0094, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 06.07.2021lasīt tālāk

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

2021.gada 18.jūnijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Jāņzemji”, Kadastra Nr.7076 004 0094, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7076 004 0099, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 06.07.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 009 0131). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620090131) – 0,3134 ha platībā.
iesūtīts: 15.06.2021lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika