Atbalsts mājsaimniecībām, kas Madonas novadā izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus

iesūtīts: 2022.05.26 11:36
2022. gada 19 .maijā stājas spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus.

Grozījumi likumā nosaka, ka mājsaimniecībai ir tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās, izmitinot no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus. Kompensācijas apmērs ir 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām. 

Iedzīvotājus, kuri Madonas novada administratīvajā teritorijā bez maksas savā mājoklī izmitinājuši Ukrainas kara bēgļus, lai saņemtu atlīdzību, aicinām ar pieteikumu vērsties Madonas novada Sociālajā dienestā Blaumaņa ielā 3, vai sūtot aizpildītu atlīdzības pieteikuma veidlapu uz e-pastu: socialais.dienests@madona.lv

ATLĪDZĪBAS PIETEIKUMA VEIDLAPA

Tālruņi uzziņai: 64807294; 26351485

Sociālais dienests arī apkopo informāciju par mājsaimniecībām, kuras vēlētos uzņemt no kara patvērumu meklējošos Ukrainas civiliedzīvotājus. Ja vēlies piedāvāt mājokli Ukrainas civiliedzīvotājam aicinām zvanīt uz tālruni: 64807294; 26351485

Svarīgi!  Finansiālo atbalstu varēs saņemt tikai par tiem izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde ir piešķīrusi personas kodu, ja īstenosies arī visi citi likumā noteikties priekšnosacījumi atlīdzības izmaksāšanai.

Lai saņemtu atbalstu, mājsaimniecībai pieteikumā  jānorāda:

– iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kurā ieskaitāma atlīdzība;

– mājokļa adrese, paredzētais izmitināšanas periods, (ne agrāk kā 14 dienas no pieteikuma iesniegšanas datuma un ne ilgāk kā 90 dienas);

– mājokļa piederību apliecinošs dokuments;

– katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds un personas kods;

– apliecinājums par to, ka mājoklis ir dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā neapdraud cilvēku drošību un veselību.

Pašvaldībai, pamatojoties uz pieteikumu, būs jāpieņem lēmums piešķirt atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu. Likums nosaka, ka pašvaldība atsaka atlīdzības piešķiršanu izmitinātājam, ja, izskatot atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no šādiem faktiem:

– Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem likuma 12. pantā minēto primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu;

– Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu par minēto periodu;

– Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība.

Pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu tad, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.

Tāpat likuma grozījumi paredz, ka, ja Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana mājoklī tiek izbeigta pirms minētā perioda beigām, izmitinātājam ir pienākums ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakstveidā informēt par to pašvaldību.

Piešķirto atlīdzību pašvaldība par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pārskaitīs iesniedzēja norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa

     
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums