PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM

Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

Notiek: 25. decembris 13:00 - 13:00
VESTIENA; Vestienas ev. lut. draudze, ‘’Krustceles’’, Vestienas pagasts

25.decembris ir Kristus dzimšanas svētki, diena, kas veltīta Dieva Dēla cilvēktapšanas piemiņai “Dāvida” pilsētā. Jēzus Kristus piedzimst Betlēmē un parādās cilvēkiem kā viens no viņiem. Vecajā Derībā jau tika sludināts par Mesijas atnākšanu, ka Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem, to labi varam sadzirdēt arī eņģeļa vēstī sv. Jāzepam. Pirmo atnākšanu mēs varam saukt par vēsturisko, tātad vairāk kā pirms 2000 gadiem. Sv. Matejs savā Evaņģēlijā, parādot Kristus dzimtas koku, pēc tā laika vēstures uzskatiem vēlas pierādīt Mesijas piedzimšanu no Dāvida cilts. Tieši Dāvidam vēl senākā pagātnē Dievs apsolīja pēcnācēju, Dēlu, kura valstībai nebūs gala.

Pirmā Kristus atnākšana māca mums pazemību, tāpat kā pazemīgs bija sv. Jāzeps, kurš pieņēma Dieva gribu attiecībā uz Mariju, savu līgavu, un Bērniņu Jēzu. Jaunava Marija, Dieva Dēla māte, ar savu dzīvi kļuva mums par paraugu pazemībā, jo vienmēr visā Dievam teica „jā”. Mēs esam aicināti kļūt pazemīgi Kristus cilvēktapšanas noslēpuma priekšā, kā sv. Francisks, kurš pirms 800 gadiem pirmo reizi publiski vēlējās parādīt "dzīvo Betlēmi" sev un citiem vienkāršiem cilvēkiem. Šajā Betlēmē viņš redzēja dzīvo Bērniņu Jēzu kā lielāko Dieva Dāvanu visiem labas gribas cilvēkiem.

Informāciju iesūtīja: Vestienas pagasta kultūras pasākumu organizatore Jolanta Bardziņa.
Mob.tālr.: 00 371 26807209.

Ievietoja:
‌Inga Arāja

 
 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »