pieteikums
     lejuplādētSakarā ar lielo ieinteresētību apmeklēt 28.09.2018.
Diānas Zandes lekciju ,,Pirmsskolas vecuma bērna uzvedība - kas to nosaka un kā to ietekmēt pozitīvā veidā?" ,
tiek MAINĪTA  lekcijas norises vieta - no Saieta laukuma 1 uz   SKOLAS ielu 10.  
Lekcija notiks 2. stāvā, aktu zālē. (Ēka atrodas blakus Madonas muzeja ēkai).

Ar cieņu,
          Ārija Logina, projekta vadītāja

k.t.26456234
,,Es no tevis
      Un no tevis -
No divu mīļuma,
      Siltuma,
Mazliet no saules,
      Mazliet no mūzikas,
Daļa no grēka
     Un daļa no brīnuma…"
     28. septembrī projekta aktivitāte iesākās ar mūsu novadnieces Sarmītes Radiņas dzejas rindām. Manā izpratnē šeit ir izteikts viss, kā rodas mazā cilvēka dzīvībiņa… . Mums pieaugušajiem sevi jāpilnveido, lai viņu prastu mīlēt, kopt un attīstīt. Tikšanās reizē, realizējot Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu konkursa - 2018 biedrības ,,KASTANĪTIS - BĒRNIEM" projektu ,,,,Lekcija ,,Pirmsskolas vecuma bērna uzvedība - kas to nosaka un kā to ietekmēt pozitīvā veidā?"", pie mums viesojās lektore no Rīgas, Latvijas Kognitīvi biheiviorālā terapeite, psiholoģe Diāna Zande.
Lekciju apmeklēja ne tikai pedagogi un vecāki, bet arī citu profesiju pārstāvji. Dalībnieki, kuri vēlējās, saņēma Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas apliecības. Pasākuma izskaņā  uzrunāju dažādu profesiju interesentus, kuri atklāja savas izjūtas un lekcijā gūtās atziņas. Tā piemēram:
* Paldies par noorganizēto lekciju! Paldies par iespēju uzzināt to, kāpēc veidojas konkrētas rakstura iezīmes, uzvedība un situācijas. Priecājos par lielāku izpratni, par sava bērniņa rīcību vadošajiem faktoriem. Un Diānas Zandes temperaments piešķīra šai lekcijai īpašu odziņu - dzirkstošu, spriganu un interesantu. Paldies! Baiba Matīsa, mamma;
* Lielos vilcienos, neapšaubāmi, dzirdēju jau zināmo, tomēr allaž ir interesanti to baudīt citā skanējumā un versijā. Arī šoreiz seminārā guvu atsevišķas "atslēgas" tēzes, kas beidzot tika līdz tām paredzētajām smadzeņu šūnām. Svarīgākais - sevi trenēt teoriju ieviest arī praksē! Indra Pavļukeviča, auklīte;
* Lekcijas tēma aktuāla ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem. Lektore D. Zande sniedza ieskatu bērnu temperamentu tipos, kuri arī ietekmē viņu uzvedību un to, kā katrs bērns reaģē spriedzes situācijās. Dažādie bērnu uzvedības modeļi katru bērnu ietekmē savādāk, līdz ar to arī viņu reakcija (uzvedība) vienā un tajā pašā situācijā var būt atšķirīga. D. Zande no savas pieredzes sniedza ieteikumus kā saprast bērna uzvedību un kā izturēties pedagogiem un vecākiem. Vecāku uzvedība lielā mērā ietekmē arī bērna (izturēšanos) uzvedību. Mūsu bērnības ieradumus pārmanto mūsu bērni. Pieaugušie bērniem palīdz attīstīties un veidoties par personību. Laima Ruble, pirmsskolas skolotāja;
*    Mazais bērns, piedzimst ar savām iekšā ietīstītām spējām un īpašībām, ko mēs laika gaitā attīstām un pilnveidojam. Lektore saprotami izskaidroja, kam mums kā vecākiem, skolotājiem, līdzcilvēkiem ir vairāk jāvelta uzmanības, lai mēs spētu izprast bērna uzvedību, prasības un mēs varētu bērnam sniegt atbilstošu atbalstu un zināšanas.  Kad bērniņš aug, viņš attīstās ne tikai izskatā, bet  attīstās arī viņa izturēšanās. Mēs redzam, ka vienam iekšā ir ļoti kautrīga daba, otrs ir ļoti drosmīgs, trešais ir mīlīgs un draudzīgs, cits -aktīvs un kustīgs, cits -  strādīgs un centīgs. Tāpēc ļoti svarīga ir mūsu līdzdalība, kurā mēs varam pilnveidot bērna īpašās dotības un  strādāt pie lietām, kas bērnā būtu jāapslāpē vai jānovirza citā gultnē. Šāda veida lekciju kursi būtu jāorganizē biežāk, jo šī informācija būtu jādzird visiem jaunajiem vecākiem, kā arī speciālistiem kas strādā ar bērniem. Olga Fabiane, vadītājas vietniece izglītības jomā;
* Tikšanās reizē ar Diānu Zandi, kura sen vairs nav Lāsmiņa no režisora Jāņa Streiča filmas ,,Limuzīns Jāņu nakts krāsā", bija interesanta un saistoša saruna par temperamenta tipiem, par to, kā tas saistīts ar dažādām dzīves situācijām, kā rīkoties pieaugušajam, lai pozitīvā veidā palīdzētu bērnam attīstīt temperamentu. Teorētiskais materiāls papildināts ar spilgtiem piemēriem. Lektore ļoti emocionāli  un izteiksmīgi attēloja un skaidroja dažādas situācijas. Ļoti noderīga bija lekcijas daļa, kurā bija praktiski ieteikumi, ko darīt, lai risinātu dažādas bērna uzvedības problēmas, nenodarot viņam pāri, bet palīdzot. Svarīgi izprast savu (pieaugušā cilvēka) atbildes reakciju dažādās situācijās, kad bērns uzvedas mums nepieņemami. Mācīsimies izturēties saprotoši, nebūsim autoritāri! Ilga Gailuma, pamatskolas direktore;
* Sociālo darbinieku redzeslokā ir problēmģimenes.  Darbā ar riska ģimenēm ir ļoti nozīmīgi nepārtraukti papildināt savu zināšanu bagāžu. Mūsu misija ir motivēt vecākus, sniegt viņiem atbalstu dažādās dzīves situācijās. Protams, daudz ko var izlasīt grāmatās, atrast internetā, bet tas nav salīdzināms ar iespēju dzirdēt, gribētos pat teikt- baudīt, "izgaršot", tik zinošu, atraktīvu un aizraujošu  stāstījumu, kāds piemīt Diānai Zandei. Domāju, ka dzirdētais noteikti ļaus labāk izprast gan bērnus, gan pašiem sevi. Zināšanu nekad nevar būt par daudz! Ilona Vagoliņa, sociālais darbinieks.
Vēlos teikt lielu paldies par sadarbību realizējot projektu: Vivitai Vecozolai, Dacei Raubiškai, Marutai Pozdņakai, Inesei Strodei, Indrai Sniķei, Laimai Rublei, Elīnai Ziemelei un vēl daudziem ,,rūķīšiem" Madonas pilsētas vidusskolas darbiniekiem un audzēkņiem, kuri palīdzēja iekārtot aktu zāli Skolas ielā 10.
                                                                                               Projekta vadītāja Ārija Logina,
                               Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis",
pirmsskolu un skolu medicīnas māsa;
                                                                        biedrības ,,KASTANĪTIS - BĒRNIEM" biedre

P.S. Milzīgs paldies par jauko pasākumu! Tādu skaitu cilvēku savākt ir milzu darbs, un to var tikai tad, kad sirds stāv klāt. Izbaudīju gan jauko dienu Madonā, gan klātesošo interesi. Es ceru, ka klausītāji nebija ļoti pārguruši no lielā informācijas apjoma un, ka katru kāda konkrēta ideja uzrunāja tā, lai to izmēģinātu praktiski. Lai viss iet no rokas un izdodas, un, ja ir doma mani vēl kādreiz saukt uz Madonu, tad es tepat vien esmu. Sirsnīgi - Diāna Zande.