Biedrība "KASTANĪTIS - BĒRNIEM"

         REKVIZĪTI: reģ. Nr. 40008175428

adrese: Blaumaņa 19, Madona, Madonas novads,  LV 4801

konta Nr. LV80UNLA0055000518482, a/s SEB banka

reģistrēta 2011. gada 25. martā.

darbojas uz statūtu pamata.

valdes priekšsēdētāja: Anda Kārkliņa, tālr. 26706872

valdes locekļi: Maruta Pozdņaka, tālr. 29796784
                         Maija Rijniece, tālr. 26599466